Landschapsbeheer Friesland. Alle Rechten Voorbehouden." /> Historische Wandelpaden - LandschapsBeheer Friesland - Welkom op Historischepaden.nl

Welkom op Historischepaden.nl

Een uniek netwerk van 50 voetpaden in Noordoost-Friesland


Rijke cultuur - oorspronkelijk landschap
Noordoost-Friesland. Een streek met een rijke cultuurhistorie in prachtige oorspronkelijke landschappen. Van de noordelijke Friese Wouden, als één van de Nationale Landschappen geroemd om hun besloten karakter van elzensingels en houtwallen, tot het weidse kleigebied dat eeuwen geleden door geestelijken op de zee werd veroverd. De ooit zo talrijke kloosters zijn grotendeels verdwenen, maar de vele dijken en enkele oude voetpaden herinneren aan deze dappere pioniers in Noordoost-Friesland.

 In de voetsporen van het verleden
In deze regio is een netwerk ontwikkeld van 50 Historische Wandelpaden: 400 kilometer in totaal. Deze paden of restanten ervan zijn waar mogelijk hersteld en verbonden met bestaande wandelmogelijkheden. Zo ontstaan nieuwe, volwaardige routes. Deze bijzondere wandelroutes voeren deels over oude voetpaden als kerken-, jaag- en schoolpaden en in onbruik geraakte handels- en pelgrimsroutes. Bij het samenstellen van het netwerk is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van rustige (onverharde) wegen en fietspaden. Gedeeltelijk lopen de wandelpaden over boerenland en door natuurgebieden.

                         
(foto's: Meindert van Dijk)

Wandelnetwerk Fryslan
Een deel van het netwerk van Historische Paden is in 2013 opgenomen in het nieuwe wandelpadennetwerk Waddenwandelen. Als gevolg hiervan zijn de historische wandelpaden omgezet naar een knooppuntensysteem. Alle paden hebben in het veld een nieuwe bewegwijzering gekregen. De wandelpaden gaan onderdeel uitmaken van het nieuwe wandelnetwerk Fryslan dat in ontwikkeling is. Deze website is daarom op dit moment niet helemaal actueel en functioneel meer. Om de informatie voor het publiek te behouden blijft hij wel online.