Landschapsbeheer Friesland. Alle Rechten Voorbehouden." /> Historische Wandelpaden - LandschapsBeheer Friesland - Colofon

Colofon

Colofon

  • Dit is de website van Historische Wandelpaden in Noordoost-Friesland. Op deze website staat informatie van en over dit bijzondere project van Landschapsbeheer Friesland. In 2011 is het onderhoud van deze website overgedragen aan de gemeenten in Noordoost Friesland.
  • Dit project is mogelijk gemaakt door een bijdrage uit: SGB Noordelijke Friese Wouden, Leader+ Lauwersland, Provinsje Fryslân, de gemeenten: Achtkarspelen, Dantumadeel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland en de Rabobank.
  • Op de informatie en de teksten berust geen copyright. Op de algemene foto's wel, nl. bij Meindert van Dijk te Sexbierum.
  • De vormgeving is van Siska Ruiter van Ruitervorm BNO te Joure. Techniek en realisatie zijn van Point4Media te Drachten. Teksten zijn van Schrijfburo Terwisscha & Wagenaar uit Leeuwarden.
  • Op deze websites wordt in principe alleen gelinked naar websites van (semi-)overheidsinstellingen en niet commerciële websites die een relatie hebben met een onderwerp op deze website.
  • Deze website wordt beheerd door de gemeenten in Noordoost Friesland. Heeft u suggesties of opmerkingen, dan kunt u zich wenden tot de bedrijvencontactfunctionaris Frederik Kamstra van de gemeente Kollumerland c.a., T 0511 458 878, E f.kamstra@kollumerland.nl

Disclaimer

De verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

  • Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De beheerder kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Landschapsbeheer Friesland en de overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de site historischepaden.nl en de daarop/daardoor verstrekte informatie.
  • De beheerder van de website aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door de beheerder worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van derden.
  • Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. en aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.