Wandelroutes

Hier vindt u een overzicht van de aangeboden wandelpaden.

1. Holwerd - Dokkum afstand: 13 km | duur: 2,5 uur

De wandeling voert van de handelsterp Holwerd via de terpen Waaxens, Brantgum, Foudgum en Aalsum naar Dokkum. De route gaat via verharde wegen naar Waaxens en via de Ald Dokkumerdyk naar Foudgum. Via verharde wegen en grasland komt u op de terp van Aalsum. Vanaf Aalsum gaat de route naar het Bolwerk van Dokkum.

uitgebreide informatie over Holwerd - Dokkum

2. De Paesens (Aalsum-Paesens) afstand: 13,5 km | duur: 2¾ uur

In het noorden van de provincie Friesland ligt het beginpunt van route 2 in Peasens-Moddergat. Vanuit dit tweelingdorp volgt u het water De Paesens direct naar het dorp Oosternijkerk en het buurtschap Bollingawier. Na het buurtschap laat u het water achter u en wandelt u door de landerijen naar het dorp Niawier. Vanuit Niawier gaat u over de Grytmanswei naar Wetsens, waar u rond de terp wandelt op weg het naar terpdorp Aalsum. Bij het dorp Paesens kunt u route 5 Anjum-Ferwert, de zeedijk, volgen. Tussen Paesens en Oosternijkerk, ten westen van het water De Paesens, ligt route 35 Wierum-Nes. Ten oosten van het water ligt route 41 Tibma-Paesens. In Aalsum loopt ook route 1 Holwerd-Dokkum.

uitgebreide informatie over De Paesens (Aalsum-Paesens)

3. It Langpaed afstand: 4,5 km | duur: ± 1 uur

Op kleine afstand van het buurtschap Rodeschuur begint routenummer 3. Vanaf het routeknooppuntbord leidt deze route u in noordoostelijke richting naar het dorp Surhuizum. Het pad dat u loopt naar Surhuizum wordt ‘It Langpaed’ genoemd. U wandelt door Surhuizum en over de Koaisreed komt u bij een knooppuntbord.

uitgebreide informatie over It Langpaed

4. Holwerd - Zeedijk afstand: 1 km | duur: ¼ uur

Vanaf de noordelijkste kerk in Holwerd loopt u naar het knooppunt bij de zeedijk.

uitgebreide informatie over Holwerd - Zeedijk

5. Zeedijk (Anjum – Ferwert) afstand: 27 km | duur: 5 ¼ uur

Tijdens deze route wandelt u tussen Waddenzee en het Friese land over een deel van de beschermende zeewering van Nederland. In Anjum gaat u in noordoostelijke richting via Jewier naar Oostmahorn aan de voormalige zee, het Lauwersmeer. Vanuit Oostmahorn gaat u richting de zeedijk. Aan dit deel van deze waterkering liggen de dorpen Peasens-Moddergat, Wierum, Holwerd en Ferwert.

uitgebreide informatie over Zeedijk (Anjum – Ferwert)

6. Ezumakeeg afstand: 7,8 km | duur: ± 1,5 uur

De wandeling start in Anjum bij koren- en pelmolen De Eendracht. Deze molen dateert uit 1889 en herbergt tegenwoordig een permanente molententoonstelling, wisselende exposities en een VVV-agentschap. Over smalle wegen komt u bij de buurtschap Ezumazijl. Via de oude zeedijk (het verharde voetpad Esuma Keech) loopt u langs het Lauwersmeergebied. Via Nylân loopt u naar Dokkumer Nieuwe Zijlen (Dokkumer Nije Silen). De imposante sluis uit 1729 bepaalt samen met de huidige schutsluis het gezicht van deze voormalige zeehaven.

uitgebreide informatie over Ezumakeeg

7. Warfstermolen - Dokkumer Nieuwe afstand: 8 km | duur: 1,5 uur

U begint uw wandeling in Warfstermolen bij het kruispuntbord in het dorp. Dit verlaat u vervolgens aan de oostkant. Buiten het dorp buigt u af naar het noorden, over de Oosternieuwkruisland. Na ongeveer twee kilometer neemt u de Nieuwe Zeedijk, ook wel Buitendijk, die voorbij vakantieboerderij Rintjeshoek overgaat in de Schalderdijk. U passeert Kollumerpomp en loopt via het verzetsmonument op de Soensterdijk, langs de Eskespolder, naar het eindpunt in Dokkumer Nieuwe Zijlen.

uitgebreide informatie over Warfstermolen - Dokkumer Nieuwe

8. Surhuisterveen – Visvliet afstand: 16 km | duur: 3 ¼ uur

Uw wandeling begint in Surhuisterveen, bij het route knooppuntbord. U wandelt over de Dellen en Koartwald, in noordoostelijke richting, het dorp uit waarna de Fryske Dyk u gaandeweg naar het noordoosten voert. Waar het Prinses Margriet kanaal overgaat in het Van Starkenborgh kanaal wandelt u over een brug het Friese tweelingdorp Stroobos-Gerkesklooster binnen. Vanuit Stroobos loopt u deels langs het water, De Lauwers en De Aldfeart, naar Visvliet.

uitgebreide informatie over Surhuisterveen – Visvliet

9. Stroobos – Buitenpost afstand: 6,5 km | duur: 1 ¼ uur

De route begint ten zuiden van Stroobos, bij het routeknooppuntbord route 9. Langs de Oude Vaart en over de Heawei wandelt u naar het buurtschap Blauwverlaat. U steekt het Prinses Margriet Kanaal over en u volgt het kanaal enkele tientallen meters in westelijke richting. Een onverhard pad leidt u door de Polder Rohel richting het noordelijker gelegen pad De Tjoele. Aan het einde van dit pad gaat u door de polder richting Buitenpost, uw eindbestemming.

uitgebreide informatie over Stroobos – Buitenpost

10. 't Fean – Mûntsegroppe afstand: 9 km | duur: 1 ¾ uur

De route begint in Surhuisterveen bij het routeknooppuntbord in het zuidwesten van het dorp. U wandelt het dorp in oosterlijke richting uit. U volgt de naar bos verwijzende straten Kommiezenbos en Warreboslaan naar Boelenslaan. Dit dorp wandelt u weer uit over regionale en lokale wegen naar de westelijk gelegen Mûntsegroppe.

uitgebreide informatie over 't Fean – Mûntsegroppe

11. Mûntsegroppe afstand: 5 km | duur: 1 uur

De route start voor het Buwekleaster te Drogeham. Via een smal graspaadje komt u op de Mûntsegroppe. Dit onverharde pad voert u via Harkema langs een heideveld en bosjes naar de Lange Wyk.

uitgebreide informatie over Mûntsegroppe

12. Drogeham - Kootstertille afstand: 3,2 km | duur: 0,7 uur

De route begint in de agrarische streek Buweklooster en leidt u door Drogeham, over het Prinses Margrietkanaal naar het dorp Kootstertille.

uitgebreide informatie over Drogeham - Kootstertille

13. Buitenpost-Kootstertille afstand: 7 km | duur: 1½ uur

Ten zuiden van Buitenpost, bij het knooppuntbord begint route 13. U wandelt vanaf het knooppuntbord door de landerijen richting de verspreide bebouwing van het westelijke gelegen dorp Twijzel. Voordat u de bebouwing bereikt, gaat u in zuidwestelijke richting langs de Sânsleat, die de Miedwei kruist richting de Twijlerfeart. Dit water volgt u tot aan de Alde Dyk. De Alde Dyk leidt u verder naar Kootstertille.

uitgebreide informatie over Buitenpost-Kootstertille

14. Buitenpost-Kollum afstand: 4,5 km | duur: ± 1 uur

De route begint vlakbij het station van Buitenpost. Met de Plattebrêge steekt u de Stroobossertrekvaart over en u wandelt het eindpunt, Kollum.

uitgebreide informatie over Buitenpost-Kollum

15. Kollum - Kollumerpomp afstand: 5,5 km | duur: 1 uur

Uit de hoofdplaats van de gemeente Kollumerland c.a. wandelt u met deze route naar het noordoostelijke gelegen dorp Kollumerpomp. Over een deel van een oude handelsroute verlaat u het dorpsgebied van Kollum naar de weg met de naam Brongersmaweg die naar Kollumerpomp leidt. Aan de Brongersmaweg liggen onder andere de boerderijen de Boskpleats, De Wortelpot, Rom Ûtsjoch en de Brongersmasate. Hierachter loopt het water de Pompsterried.

uitgebreide informatie over Kollum - Kollumerpomp

16. Kollum - Ee afstand: 8,5 km | duur: 1 3/4 uur

De route begint bij het VVV-kantoor ter hoogte van de zuidelijkste kerk in Kollum. Vanaf hier gaat u in noordwestelijke richting, langs de Zandwielen, naar Aldwâldmersyl. Vanaf daar wandelt u over de oude slingerende zeedijk ‘de Wâlddyk’ en over de Dokkumer grootdiep naar het karateristieke terpdorp Ee. Met route 14 kunt u uit Kollum naar Buitenpost wandelen. In het dorp Ee kunt u route 33 Nijlân – Dokkum volgen.

uitgebreide informatie over Kollum - Ee

17. Fogelsanghstate afstand: 5,6 km | duur: ± 1 uur

De route begint in Oudwoude. Over de Boskreed loopt u in de richting van de autoweg bij Kollum. Bij Kollumerverlaat kruist u de Stroobosser Trekvaart, waarna u de Fogelsanghloane neemt naar Veenklooster. Voorbij dit dorp neemt u de Hanenburch naar Zandbulten, tegenwoordig onderdeel van Kollumerzwaag.

uitgebreide informatie over Fogelsanghstate

18. Kollumerland West - Wijgeest afstand: 12,5 km | duur: 2 uur

De route start op de Walddyk, ten zuiden van het dorpje Ee. Van daaruit wandelt u door rustige landerijen naar het zuiden over de Oude Zwemmer richting de Nieuwe Zwemmer. Wanneer u dit kanaal oversteekt, komt u uit bij Westergeest. Vervolgens wandelt u een stukje langs het kanaal over de Prellewei en het Prellepead verder naar het zuiden. Deze route eindigt bij Oudwoude en Wijgeest.

uitgebreide informatie over Kollumerland West - Wijgeest

19. Zwaagwesteinde - Buitenpost afstand: 9.8 km | duur: ± 2 uur

Vanuit Zwaagwesteinde, de Oostersingel nabij het laadperron van het spoor, wandelt u over een fiets- en zandpad naar de streek Zandbulten. Nabij Zandbulten wandelt u over het pad de Zwadde (Zwette of grens) en onderlangs Fogelsanghstate over een fietspad richting de N358. Onder het viaduct door en over het spoor naar Buitenpost wandelen. In Buitenpost passeert u op weg naar het station de botanische tuin met museum status, De Kruidhof.

uitgebreide informatie over Zwaagwesteinde - Buitenpost

20. Kootstertille - Zwaagwesteinde afstand: 12,5 km | duur: ± 2,5 uur

Vanuit het hart van het dorp Kootstertille wandelt u het dorp uit in westelijke richting, naar Jistrum. Via de Opperkoatsterwei en de Harstewei loopt u naar Zwartetille. Vlak voor Noardburgum slaat u rechtsaf de Oostersingel op. Deze volgt u tot Kuikhorne. Vanaf hier volgt u route 23 naar Zwaagwesteinde.

uitgebreide informatie over Kootstertille - Zwaagwesteinde

21. Westergeest - Goddeloze Singel afstand: 11,2 km | duur: 2,2 uur

Vanuit het dorpje Westergeest leidt deze route u over mooie paden en wegen naar het lagergelegen Broeksterwoude. Vervolgens wandelt u verder in zuidelijke richting. Uw wandeling eindigt bij de Goddeloze Singel.

uitgebreide informatie over Westergeest - Goddeloze Singel

22. Zwaagwesteinde - Veenwouden afstand: 3,5 km | duur: 0,7 uur

U begint in het noordwesten van Zwaagwesteinde. Vanaf dit punt wandelt u lange langs het water de Nieuwe Vaart in zuidelijke richting. De route volgt de lokale weg en gaat over grasland, langs mooie boerderijen en huizen naar de westelijke gelegen autoweg de N356. Nadat u deze weg gekruist bent, volgt u de weg naar het kruispuntbord aan de Singelvaart.

uitgebreide informatie over Zwaagwesteinde - Veenwouden

23. Zwaagwesteinde-Goddeloze Singel afstand: 4,1 km | duur: 0,8 uur

Bij het routeknooppunt in Zwaagwesteinde, op de Oostersingel, in de buurt het laadperron van het spoor begint route 23. Vanaf dit punt begeeft u zich richting Zwagerbosch en Twijzerlerheide naar Kuikhorne. Dit plaatsje loopt u door. Voorbij Kuikhorne slaat u rechtsaf de Schwartzenberglaan in. Deze voert u naar het begin van de Goddeloze Singel.

uitgebreide informatie over Zwaagwesteinde-Goddeloze Singel

24. Dokkum - Zwaagwesteinde afstand: 8 km | duur: ± 2,5 uur

Vanaf Dokkum richting Wouterswoude, via de Tjeerd Foekeslaan en de Johannes Dirkslaan richting de zuiveringsinstallatie bij Broeksterwoude. Bij de installatie de Petsloot oversteken en over de dijk naar Zwaagwesteinde. Indien u rechtdoor loopt, bij de brug over de Petsloot bent, kunt u route 25; Zwagermieden – De Triemen volgen. Route 25 geeft meer gezicht aan de Zwagermieden.

uitgebreide informatie over Dokkum - Zwaagwesteinde

25. De Triemen - Zwagermieden afstand: 3,4 km | duur: ± 3/4 uur

De Triemen. Over de Dolle naar de Zwagermieden. Via de Miedlaan tot aan de brug bij de zuiveringsinstallatie.

uitgebreide informatie over De Triemen - Zwagermieden

26. Veenwouden – Burdaard afstand: 20 km | duur: 4 uur

De route begint bij het knooppuntbord op de Kuikhorneweg ten westen van het buurtschap Kuikhorne. Vanaf dit punt wandelt u naar en door Veenwouden. Over een lokale en een regionale weg en fietspaden wandelt u langs het Ottema-Wiersma reservaat naar Roodkerk. Vervolgens leidt de route u door Molenend en bovenlangs Oudkerk, over mooie landelijke wegen naar het eindpunt in Burdaard.

uitgebreide informatie over Veenwouden – Burdaard

27. Goddeloze Singel - Sijbrandahuis afstand: 10,3 km | duur: ± 2 uur

Het begin van de route ligt op de Oostereinde tussen Veenwouden en Zwaagwesteinde. U wandelt over de Goddeloze Singel, langs It Goddeloas Tolhûs en Broeksterwoude richting Rinsumageest. Bij Rinsumageest gaat u door het bosgebied aan de westkant van het dorp. U wordt door Rinsumageest geleid richting de Dokkumer Ee, waarbij u het dorp Sijbrandahuis passeert. Op de Hoge Brug over de Dokkumer Ee ligt het eindepunt van deze tocht.

uitgebreide informatie over Goddeloze Singel - Sijbrandahuis

28. Burdaard – Dokkum afstand: 9,6 km | duur: ± 2 uur

Van Burdaard naar Dokkum, over autowegen en fietspaden langs de Dokkumer Ee. In Dokkum leidt de route richting het Bolwerk. Route 51 Ferwert – Burdaard leidt u naar het noorden van de provincie. Halverwege deze route komt u route 43 Waaxens - Jannum en route 44 Hogebeintum – Jannum tegen. Route 34 Bolwerk Dokkum leidt u door de stad. Vanaf het Bolwerk kunt u route 24 Dokkum - Zwaagwesteinde, route 33 Dokkum – Nijlân of route 42 Hiaure –Ternaard wandelen.

uitgebreide informatie over Burdaard – Dokkum

29. Tergracht - Ferwert afstand: 12,5 km | duur: 2,5 uur

Van Tergracht gaat de route over bestaande wegen, namelijk de Noordermiedweg en Skettersdyk naar Wânswert. Voor Wânswert volgt u het fietspad naar het dorp. Vanuit Wânswert kunt u over de Kleasterdyk en It Kleaster, evenwijdig aan de Burmaniavaart, naar Foswert in Ferwert wandelen. Vanaf Foswert loopt u via het fietspad naast de Ljouwerterdyk naar de Terstedlaan. Via de Molenlaan komt u op de Ljouwerterdyk. Deze steekt u over en door Ferwert wandelt u over de Koailoane naar de zeedijk. Tussen Wânswert en Ferwert kunt u met route 30 (genaamd Burmaniapad) meer van het voorgenoemde pad zien en beleven. Tergracht ligt ook aan route 51, Ferwert – Dokkum. Bij het eindpunt van deze route kunt u route Route 5, de Zeedijk, volgen.

uitgebreide informatie over Tergracht - Ferwert

30. Burmaniapad (Foswert-Zeedijk) afstand: 8,4 km | duur: 1 3/4 uur

Vanaf voormalig klooster Foswert, tussen Ferwert en Wânswert, over It Kleaster en door de weilanden, langs de waterwegen De Traan en de Ferwerdervaart naar Hegebeintum. Over de terp van Hegebeintum via de Vogelzangsterweg naar De Rijp. Vanuit De Rijp over de Kahoorsterlaan naar de zeedijk.

uitgebreide informatie over Burmaniapad (Foswert-Zeedijk)

31. Holwerd - Blije afstand: 5,8 km | duur: ± 1,25 uur

De route start in het centrum van Holwerd, een terpdorp met een bijzonder karakter dankzij de vele oude huisjes en de gezellige kleine straatjes. U wandelt het dorp uit langs molen ‘De Hoop’ over een smal wandelpad dat uitkomt op de Medwerterwei. Via De Hoarnen en de Horneweg komt u in Blije.

uitgebreide informatie over Holwerd - Blije

32. Oostrum - Keechsdyk, bij Jouswie afstand: 9 km | duur: 1 ¾ uur

Uw wandeling begint ’t Witte Hûske ten westen van Oostrum. U loopt om dit dorp heen en vervolgt uw route via de Grienewei en de Winia’s Reed. Via de Humaldawei en de Verlengde Bergsmawei komt u bij de Grutte en Lytse Tille (de Grote en Kleine Brug) over respectievelijk de Zuider Ee en de Morrastervaart. Uw route eindigt op de Keechsdyk, iets voor de Kleasterwei.

uitgebreide informatie over Oostrum - Keechsdyk, bij Jouswie

33. Nijlân - Dokkum afstand: 12,4 km | duur: ± 2,5 uur

De route start in Nijlân, u wandelt over een graspad, de Nijlansreed naar Ald Terp. Vanuit Ald Terp begeeft u zich via het buurtschap Tibma en het dorp Ee en langs het water, de Dokkumer Grootdiep richting het bolwerk in Dokkum, het eindpunt.

uitgebreide informatie over Nijlân - Dokkum

34. Bolwerk Dokkum afstand: 2,4 km | duur: 0,5 uur

Deze route loopt over de aarden verdedigingswallen van Dokkum. U kunt op elke plek van het bolwerk starten, deze beschrijving laat u echter starten bij de Aalsumer Poort, nabij de Stationsweg en voert u over het westen de bolwerken rond, tegen de klok in.

uitgebreide informatie over Bolwerk Dokkum

35. Wierum – Nes afstand: 4,5 km | duur: ± 1 uur

Vanuit het mooie vissersdorp Wierum leidt deze route u over paden en landbouwgrond naar de Nesser opvaart. Vandaar uit loopt u Nes door en over een verharde weg en landbouwgrond naar de waterweg Paesens. Vanaf Wierum kunt u route 5 Zeedijk lopen, bij de waterloop Peasens kruist u route 2 genaamd De Paesens.

uitgebreide informatie over Wierum – Nes

36. Feansterfeart afstand: 3 km | duur: 0.5 uur

De wandeling begint in het buurtschap Reaskuorre, ofwel Roodeschuur, in de gemeente Achtkarspelen. In het midden van het dorpje treft u knooppuntbord nummer 36 aan. Vervolgens loopt u over het fietspad langs de Feansterfeart. Daarbij wandelt u langs het dorpje Harkema en komt u uit bij Surhuisterveen.

uitgebreide informatie over Feansterfeart

37. Reaskuorre - Blauforleat afstand: 4 km | duur: ± 1 uur

In het buurtschap Roodeschuur ligt het beginpunt van deze route. Over de weg, door de landerijen wandelt u naar het noorderlijker gelegen dorp Augustinusga. Uit dit groenomzoomde dorp gaat u verder naar het eindpunt, in het aan het water gelegen buurtschap Blauforleat, Blauwverlaat.

uitgebreide informatie over Reaskuorre - Blauforleat

38. Dijkhuisterweg afstand: 5,5 km | duur: 1 uur

De route begint in Buitenpost. U verlaat het dorp aan de zuidkant over de Alde Dyk. Via de Rohelsterweg en de Brêgeloane komt u op de Dijkhuisterweg. U passeert de Stroobosser Trekvaart. Hierna buigt u af naar het zuiden. Via het centrum van Gerkesklooster komt u bij het eindpunt in Stroobos.

uitgebreide informatie over Dijkhuisterweg

39. 't Grutte Ear - Visvliet afstand: 3,5 km | duur: 0,75 uur

Deze route begint in Visvliet. U passeert De Lauwers en wandelt via de Friese Straatweg en de Kloosterweg naar Burum. Na Burum loopt u over de Keegensterweg tot aan het knooppuntbord waar u route 40 neemt naar ’t Grutte Ear.

uitgebreide informatie over 't Grutte Ear - Visvliet

40. Kollum - Warfstermolen afstand: 11,5 km | duur: 2,25 uur

Deze route begint in Kollum, bij het knooppuntbord in dit dorp. Vanaf dit bord loopt u eerst in westelijke en daarna in zuidelijke richting het dorp uit richting Augsbuurt. Uit dit dorpje gaat u over de mooi gelegen wegen met de naam zevenhuisterweg en de Beyweg naar de plaats waar het grondstation voor satellietcommunicatie van Burum gesitueerd is Op weg naar het eindpunt in het dorpje Warfstermolen komt u langs het buurtschap de De Keegen.

uitgebreide informatie over Kollum - Warfstermolen

41. Tibma – Lioessens/De Paesens afstand: 10,3 km | duur: ± 2 uur

Deze route leidt u vanuit Tibma via de dorpen Morra en Lioessens, over mooie lokale wegen en fietspaden naar de waterloop Paesens. Wandelend passeert u de waterloop Zuider Ee, Morrastervaart en de Dijkstervaart.

uitgebreide informatie over Tibma – Lioessens/De Paesens

42. Hiaure - Ternaard afstand: 9,8 km | duur: ± 2 uur

U start op de kruising in Hiaure en wandelt noordwaarts richting de Lytse Leasterdyk. Nadat u aan uw rechterhand een melkveeboerderij bent gepasseerd, gaat u linksaf de oude klinkerweg op. In de verte ziet u de vlaggetjes van de stoepa en iets noordelijker: de oude watermolen. Over het kleine bruggetje gaat u rechtsaf en wandelt u langs de Hantumervaart richting de Boeddhistische tempel. Aan het eind van dit pad ligt Hantum. Op dit terpdorp staat de Nicolaaskerk. Voor die kerk gaat u rechtsaf. U komt dan uit op de Dorpsstrjitte die over gaat in de Ternaarderwei. Links van u ziet u een prachtig monument: de boerderij Kinnema Sathe met een onderkelderd dwarshuis dat uit 1774 dateert. Na deze boerderij slaat u linksaf en wandelt de Fetsewei op. Via Fiskbuorren loopt u naar Ternaard.

uitgebreide informatie over Hiaure - Ternaard

43. Waaxens – Jannum afstand: 7 km | duur: 1,5 uur

Deze route voert u vanuit Waaxens langs de Holwerder vaart naar het dorpje Lichtaard. Vanaf Lichtaard gaat u over het fietspad langs de Holwerder vaart naar de brug de Holwerdertille. U bent nu vlakbij de Dokkumer Ee en op een kilometer afstand van het dorp Jannum. Vanuit Waaxens kunt route 1 Holwerd – Dokkum volgen. Even na Waaxens kruist u route 31 Blija – Holwerd. Bij de Holwerdertille kunt u route 44 Hegebeintum – Jannum en route 28 Burdaard – Dokkum volgen.

uitgebreide informatie over Waaxens – Jannum

44. Hegebeintum - Jannum afstand: 6 km | duur: ± 1,25 uur

De wandeling voert van u vanaf het Kerkmuseum in Jannum via Reitsum, Ginnum en Harsta state naar de terp van Hegebeintum. U start in Jannum waar u het Kerkmuseum kunt bezichtigen. Via de Jannumerwei komt u in Reitsum. Als u Reitsum uit loopt ziet u de terp van Ginnum met de kerk in de verste staan. Via de Mieddyk loopt u naar Harsta state. Voorbij Harsta state ziet u de hoogste terp van Nederland met fier bovenop het kerkgebouw in Romaanse stijl.

uitgebreide informatie over Hegebeintum - Jannum

45. Westergeest - Kollumerzwaag afstand: 6,2 km | duur: ± 1,75 uur

Westergeest, Kalkhuisbrug langs de Trekweg naar De Dolle. Over De Dolle, langs de Kollumer zwaagstervaart naar Kollumerzwaag. Vanuit Kollumerzwaag naar het spoor.

uitgebreide informatie over Westergeest - Kollumerzwaag

47. Roodkerk – Rinusumageest afstand: 6,5 km | duur: 1,25 uur

De route begint op de kruising van wegen in Roodkerk. Over de Buitenveldweg verlaat u het dorp in noordoostelijke richting. Met de Teneweg gaat u richting het water De Lits. Langs het water de Galgesloot vervolgt u uw weg langs het Eeltjemeer en over het water de Murk naar Rinsumageest.

uitgebreide informatie over Roodkerk – Rinusumageest

48. Zwagermieden–Rinsma Pôlle afstand: 3,5 km | duur: 0,75 uur

Uw wandeling begint in het poldergebied van de Zwagermieden. Op een T-splitsing, waar de wegen Mieden, Eastbroeksterwei en Langwearsterwei bij elkaar komen. U wandelt over de Langwearsterwei in noordelijke richting. Aan de noordzijde van de Petsloot komt u langs het prachtige natuurgebied Rinsma Pôlle. Vlakbij ligt het plaatsje Driesum met de Rinsma State. De state zelf is niet toegankelijk, het park rond het huis wel. De route loopt over verharde wegen. Indien u een kijkje wilt nemen in het natuurgebied of het park, dan wandelt u over onverharde paden.

uitgebreide informatie over Zwagermieden–Rinsma Pôlle

49. Skeanpaed afstand: 2,5 km | duur: ½ uur

Uw begint uw wandeling ten oosten van Drogeham aan De Rysloane. Het kerkhof en en de klokkestoel herinneren aan het Buweklooster dat hier ooit lag. U wandelt naar het zuiden. Na ongeveer 750 meter slaat u linksaf de Krúswei in naar Reaskuorre (Roodeschuur).

uitgebreide informatie over Skeanpaed

50. Twijzel - Twijzelerheide afstand: 3,5 km | duur: 0,75 uur

Uw wandeling begint in het langgerekte streekdorp Twijzel. Vanaf de dorpsweg gaat u de landerijen in. U komt langs een pingo met de naam Bootsma’s Poel. Vervolgens loopt u over het smalste perceel in de omgeving. U wandelt door het typische woudenlandschap met zijn houtwallen en elzensingels. Op het Wyldpaed, tussen de streek Zandbulten en het heidedorp Twijzelerheide komt u weer op de verharde weg. Over het spoor is het eindpunt van uw route, bij het routeknooppuntbord.

uitgebreide informatie over Twijzel - Twijzelerheide

51. Ferwert - Burdaard afstand: 14,5 km | duur: ± 3 uur

De route start bij Wooncentrum Foswert, genoemd naar het gelijknamige klooster. Vanaf Foswert volgt u de Ljouwerterdyk richting Marrum. Tegenover het voormalige treinstation steekt u de weg over richting de kerk van Westernijtsjerk. Via smalle wegen komt u in Hallum. Vanaf Hallum volgt u de Hallumertrekvaart richting Bartlehiem. Voor Bartlehiem neemt u de Iedyk richting Tergracht. Vanaf hier volgt u de Dokkumer Ee naar Burdaard (Birdaard).

uitgebreide informatie over Ferwert - Burdaard