Landschapsbeheer Friesland. Alle Rechten Voorbehouden." /> Historische Wandelpaden - LandschapsBeheer Friesland - Wandelroutes

Wandelroute 36. Feansterfeart

Afstand: 3 km
Duur: 0.5 uur
Ondergrond: De hele route loopt over verharde paden en wegen
Honden: op openbaar terrein zijn honden toegestaan
Geopend: januari t/m december
Streekverhalen: open pagina
Kaart: geen kaart beschikbaar
Gps: geen gps route beschikbaar
printen: printversie
Bijzondere historische informatie
U wandelt langs de Feansterfeart. Deze vaart is in 1648 en '49 gegraven om de turf af te voeren die in deze streek eerst door kloosterlingen en later door particulieren werd gestoken. De route voert u langs Harkema naar Surhuisterveen. De streek rond deze dorpen behoorde tot ver in de 20ste eeuw tot de armste van Nederland.

Harkema Opeynde was oorspronkelijk een boerendorp. De Pein, zoals het in de volksmond werd genoemd, komt al geschriften uit de 15de eeuw voor. Ten zuiden van dit dorp onstond in de 19de het huidige Harkema. Arme arbeiders vestigden zich op de schrale heidegrond die na de veenafgraving was ontstaan en waarmee de boeren niets konden. Arbeiders mochten zich hier overigens niet vrij vestigen. Ze kochten of huurden een stukje grond, waarop ze een eenvoudig huisje bouwden. Ze voorzagen in hun levensonderhoud door seizoensarbeid en huisvlijt, als het maken van bezems en matten. Daarnaast hielden ze soms enkele schapen en verbouwden ze wat aardappelen. Wie geen grond kon kopen, bouwde een spitkeet. Dit moest in één nacht gebeuren. Wanneer de schoorsteen 's ochtends nog niet brandde, mocht de eigenaar van de grond de plaggenhut weer afbreken.

Het dorp Surhuisterveen is omstreeks het jaar 1600 ontstaan als nederzetting van turfgravers en turfschippers op het uitgestrekte dorpsgebied van Surhuizum. De naam van het dorp verwijst naar de veenkoloniale tijd en wordt ook wel 'It Fean' genoemd. De bebouwing van het dorp ontstond langs de Feansterfeart.

Landschapskarakteristiek
Tijdens deze route wandelt u door een landschap waar bebouwing en de kijk op de kleinschalige, sfeerrijke Friese Wouden elkaar afwisselen. Het landschap is door de vervening gevormd en bestaat tegenwoordig uit weide met sloten en bouwland met greppels.

pagina 2

terug naar overzicht