Landschapsbeheer Friesland. Alle Rechten Voorbehouden." /> Historische Wandelpaden - LandschapsBeheer Friesland - Wandelroutes

Wandelroute 32. Oostrum - Keechsdyk, bij Jouswie

Afstand: 5,7 km
Duur: 1 uur
Ondergrond: De hele route loopt over verharde wegen en paden.
Honden: Op openbaar terrein zijn honden toegestaan
Geopend: januari t/m december
Streekverhalen: open pagina
Kaart: geen kaart beschikbaar
Gps: geen gps route beschikbaar
printen: printversie

Bijzondere historische informatie
In januari 2006 werden in de terp waarop Oostrum is gebouwd resten van een nederzetting uit de zogenaamde Trechterbekercultuur gevonden. De nederzetting werd gedateerd tussen 3400 en 2850 voor Christus. De vondst in de zandrug onder de terp bestond uit onder meer uit honderden aardewerk scherven en stenen werktuigen. De ontdekking was mede bijzonder omdat in Friesland, anders dan in Drenthe met z’n hunnebedden, nauwelijks vondsten zijn gedaan die met de Trechterbekercultuur in verband kunnen worden gebracht.

Reidswal
De route eindigt op de Keechsdyk, ongeveer anderhalve kilometer voorbij Jouswier. Jouswier is het kleinste dorp van Oostdongeradeel. Rond de terp, de grotendeels is afgegraven, stonden slechts enkele huizen en boerderijen. Wel telde het dorp vroeger een aantal staten, waaronder de Ernsma-, Joenga-, Holdinga- en Winiastate. De Winia’s Reed, waarover uw wandeling voert, herinnert aan het buiten van deze familie.

Vlak  voor het eindpunt komt u langs de buurtschap Reidswal, dat al op de kaarten van Schotanus uit de 17de eeuw voorkomt. In het weiland aan de overkant van de Morrastervaart ziet een boerderij. In het belastingregister van 1700, het 'floreenkohier' wordt dit 'landt met huyske' 't Overset genoemd. Voor de bouw van de Lytse Tille zal hier dus een veer zijn geweest. De overige landerijen langs de Keechsdyk behoorden het voormalige klooster Weerd toe.

Landschapskarakteristiek
Het landschap tussen Oostrum en Jouswier wordt gekenmerkt door open weiden. Water speelt een belangrijke rol. De Zuider Ee slingert zich hier breed door het landschap, met verschillende zijstroompjes. Wanneer u bij het eindpunt richting noorden kijkt, ziet u een verhoging in het landschap. De locatie waar ooit het vrouwenklooster De Weert lag.pagina 2

terug naar overzicht