Landschapsbeheer Friesland. Alle Rechten Voorbehouden." /> Historische Wandelpaden - LandschapsBeheer Friesland - Wandelroutes

Wandelroute 35. Wierum Nes

Afstand: 4,5 km
Duur: 1 uur
Ondergrond: 2,3 kilometer van het wandelpad loopt over landbouwgrond. 2,2 kilometer loopt over verharde paden en wegen.
Honden: Op particulier terrein, dat wil zeggen de wandelpaden over landbouwgrond, zijn honden niet toegestaan.
Geopend: januari t/m december
Streekverhalen: open pagina
Kaart: geen kaart beschikbaar
Gps: geen gps route beschikbaar
printen: printversie

Accomodaties:

Stormramp Paesens Moddergat

Bijzondere historische info:
Wierum is een vissersdorp dat oorspronkelijk gebouwd is op een terp. Aan die terp dankt Wierum ook haar naam, want ‘wier’ betekent ‘terp’ en ‘hem’ is ‘hiem’ of ‘woonstede’. Wierum ligt aan de Waddenzee ten noordoosten van Dokkum. Aan de rand van het dorp staat de kerk met een toren die van turfsteen is gemaakt. De kerk is gebouwd in 1100. In vroegere tijden beklommen de vissers de kerktoren om de Waddenzee te kunnen zien. Bij de kerk staat tegenwoordig een monument ter nagedachtenis aan alle vissers die zijn omgekomen tijdens hun werk.


(Hervormde kerk Wierum)

Nes ligt aan de gegraven Nesser opvaart, een watertje dat loopt naar de waterloop Paesens. De naam van dit dorp betekent letterlijk 'landtong'. Nes ontleent deze naam aan het feit dat het vroeger een soort schiereiland was. Het dorp is van oudsher een land- en tuinbouwdorp en is ontstaan in de vroege Middeleeuwen.
Eén van de bekendste inwoners van Nes is Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer (1860-1939), later bekend geworden als (kinderboeken)schrijfster Nynke van Hichtum. In het dorp is een borstbeeld van haar geplaatst.
Centraal in het dorp, dat gebouwd is op en rond een terp, staat een Romaanse kerk uit de twaalfde eeuw. De kerk is in 1998 voor het laatst gerestaureerd.

Landschapskarakteristiek:
In Wierum kunt u de Waddenzee ruiken, horen en zien. Deze route leidt u door het weidse achter-de-dijk gebied naar Nes. U wandelt op oude bewaarde en herstelde paden, over terpen en van zee naar waterstromen.

pagina 2

terug naar overzicht