Landschapsbeheer Friesland. Alle Rechten Voorbehouden." /> Historische Wandelpaden - LandschapsBeheer Friesland - Wandelroutes

Wandelroute 30. Burmaniapad (Foswert-Zeedijk)

Afstand: 10,8 km
Duur: 2 uur
Ondergrond: De wandelroute gaat over verharde paden en wegen.
Honden: Op particulier terrein, de wandelpaden over landbouwgrond zijn honden niet toegestaan.
Geopend: januari t/m december
Streekverhalen: open pagina
Kaart: geen kaart beschikbaar
Gps: geen gps route beschikbaar
printen: printversie

Terp Hegebeintum

Bijzondere historische info
De geschiedenis van gemeente Ferwerderadeel wordt gekenmerkt door de strijd tegen het water. De terpen die zes eeuwen voor Christus werden gebouwd, vinden in Ferwerderadeel een hoogtepunt. Daar staat de hoogste terp van Nederland. De terp is ooit afgegraven, maar werd in 1997 weer gereconstrueerd en teruggebracht naar de oorspronkelijke hoogte van negen meter.
De wandeling voert u over een deel van het Burmaniapad. Dit pad is vernoemd naar de familie Burmania die de Burmaniavaart heeft gegraven. De adellijke familie heeft grote invloed gehad op de geschiedenis van deze regio. Aan de vaart lag vroeger een Benedictijns klooster. De wandeling start bij het kloosterterrein waar het klooster Foswert stond. De geschiedenis vertelt dat het klooster omstreeks 860 op Ameland gebouwd is. Ongeveer een eeuw later zou het naar Ferwert zijn verplaatst omdat de bewoners dikwijls werden overvallen door zeerovers.

De bewonersgeschiedenis van het gebied rond Ferwert voert terug naar ca 500 voor Christus. In die tijd beschermde het volk zich tegen de zee door gebruik te maken van de natuurlijke hoogten in het land: de kwelderruggen. Een kwelder is landschap buiten de dijk dat bij gemiddeld hoog water niet meer onderloopt. In tijden dat het kwelderlandschap wel onderloopt, blijft er bij het terugtrekken van de zee een klein laagje modder liggen. Op deze manier wordt het land telkens een beetje verhoogd. Die natuurlijke verhogingen werden later door de mens verbouwd tot terpen. Pas zes eeuwen na Christus werden de dijken gebouwd ter bescherming van de Waddenzee. De grond in het terpenland was vruchtbaar en dat bracht rijkdom. Van de adellijke stand die toen overheerste, is nu niet veel tastbaars meer terug te vinden.

Landschapskarakteristiek
De route leidt u langs een bijzondere Fries kust karakteristiek: de terpen. In Hegebeintum kunt u zich laten informeren over de dorpsterp en de afgraving daarvan. Aan route staan aantal geschiedenisrijke gebouwen en plekken. U beleeft een unieke tocht over de landbouwgrond en landelijke wegen.


(Hegebeintum)

pagina 2

terug naar overzicht