Landschapsbeheer Friesland. Alle Rechten Voorbehouden." /> Historische Wandelpaden - LandschapsBeheer Friesland - Wandelroutes

Wandelroute 12. Drogeham - Kootstertille

Afstand: 3,2 km
Duur: 0,7 uur
Ondergrond: De hele route loopt over verharde wegen.
Honden: Op openbaar terrein zijn honden toegestaan.
Geopend: januari t/m december
Streekverhalen: open pagina
Kaart: geen kaart beschikbaar
Gps: geen gps route beschikbaar
printen: printversie

Bijzondere historische informatie
Even buiten Drogeham lag ooit het Buweklooster. Dit klooster is genoemd naar Buwe Harkema die het in 1242 liet bouwen. De bewoners van het praemonstratenzer vrouwenklooster hielden zich behalve met geestelijke zaken ook bezig met landbouw en later met de vervening van het gebied. In 1522 sloot het klooster een overeenkomst met Tjaard van Burmania, lid van Frieslands hoogste rechtscollege, om een vaart te graven waarvan beide voor de turfwinning gebruik konden maken. Het klooster is waarschijnlijk al tijdens de Tachtigjarige Oorlog verwoest.

Drogeham
Drogeham is het oudste dorp van Achtkarspelen. De naam verwijst naar zijn ligging. Ham betekent een hoek aangeslibt land. Over het ontstaan van Drogeham bestaat een volksverhaal. In de buurt van Drachten zou een reuzengezin hebben gewoond, waarvan de kinderen graag in de duinen van de Waddeneilanden speelden. Voor reuzenbenen een te overziene afstand. Op een goede dag zou de moeder van het gezin haar dochter naar Schiermonnikoog hebben gestuurd omdat ze wit zand nodig had om haar straat te schrobben. Het kind vergat al spelend de tijd. Toen ze zag dat de zon onderging, schepte ze snel haar schort vol zand en haastte zich terug naar huis. Op de terugweg brak haar schortband en verloor ze de helft van het mooie zand. Een deel schepte ze terug, een deel bleef achter. Daarop werd Drogeham gebouwd.

Landschapskarakteristiek:
De route loopt door een typerend landschappelijk karakter, de Wouden; met knus lommerrijk bladergroen. Tussen Eastermar en Drogeham ziet u de bijzondere houtwallen. De houtwallen bevinden zich op gronden boven het maaiveld en dienen als veekering. De beplanting in de houtwallen bestaat veelal uit eiken en berken. Het dorp Drogeham heeft nog steeds een agrarisch dorpsaard.pagina 2

terug naar overzicht