Landschapsbeheer Friesland. Alle Rechten Voorbehouden." /> Historische Wandelpaden - LandschapsBeheer Friesland - Wandelroutes

Wandelroute 3. It Langpaed

Afstand: 4,5 km
Duur: 1 uur
Ondergrond: 2,5 km van de route gaat over zandpaden.
Honden: Op openbaar terrein zijn honden toegestaan
Geopend: januari t/m december
Streekverhalen: open pagina
Kaart: geen kaart beschikbaar
Gps: geen gps route beschikbaar
printen: printversie

Bijzondere historische info
Het Langpaed waarover u wandelt is aangelegd in 1833. Daarvoor was er ook een pad, maar dat lag noordelijker. Het ‘nieuwe’ pad is met zijn 2280 meter langer dan het oorspronkelijke. Het loopt geheel over grondbezit van de Hervormde kerk van Surhuizum. Het pad deed dienst als kerkpad. Daarnaast werd het gebruikt door de kinderen van Buwetille, ter hoogte van het tegenwoordige Harkema en de Harkemasterheide, die naar Surhuizum gingen. Het pad had geen goede naam. Het zou er, volgens de verhalen, spoken.

Surhuizum
Surhuizum was ooit het grootste dorp van de grietenij Achtkarspelen. Al het veen en land ten zuiden van Augustinusga behoorde bij dit dorp. De eerste kerk van het dorp werd door Spaanse troepen in 1594 in brand gestoken. Tussen 1614 en 1617 werd de kerk herbouwd. De opvallende toren is al veel ouder. Die moet omstreeks 1300 zijn gebouwd.

 

Landschapskarakteristiek
De wandeling voert u door een langgerekt, rechthoekig verkaveld landschap. In de noordelijke en zuidelijke wouden sloten de ontginners van het veen zich aan bij de natuurlijke waterlopen. De ontginners bij Surhuizum richtten zich op de Lauwers. Surhuizum, maar ook Lutkepost, Kootstertille en Augustinusga lagen vroeger waarschijnlijk dichter bij de Lauwers en de Oude Ried dan tegenwoordig. Door de daling van het maaiveld waren de bewoners genoodzaakt hun dorpen geleidelijk verder landinwaarts te verplaatsen. Meestal kwamen zij uit op een plek waar onder het hoogveen een droge, stevige zandbodem lag.pagina 2

terug naar overzicht