Landschapsbeheer Friesland. Alle Rechten Voorbehouden." /> Historische Wandelpaden - LandschapsBeheer Friesland - Wandelroutes

Wandelroute 41. Tibma Lioessens/De Paesens

Afstand: 10,3 km
Duur: 2 uur
Ondergrond: De hele route loopt over verharde wegen en paden.
Honden: Op openbaar terrein zijn honden toegestaan.
Geopend: januari t/m december
Streekverhalen: open pagina
Kaart: geen kaart beschikbaar
Gps: geen gps route beschikbaar
printen: printversie

Stormramp Paesens Moddergat

Bijzondere historische info
U begint uw route in Tibma, de enige nederzetting in Oostdongeradeel die in de oudste Fuldalijst uit de tweede helft van de 8ste eeuw wordt vermeld. Uitzonderlijk in noorderlijk Oostergo is dat deze nederzetting niet is uitgegroeid tot een kerkdorp. De inwoners kerkten in Ee, op ongeveer een kilometer afstand. Oude kerkepaden herinneren aan deze zondagwandeling.

Wanneer u uw wandeling voortzet, ziet u op de kruising van Hoitensreed en de Hoarnereed aan uw rechterhand een eendenkooi. Deze behoort tot de Van Asperen Einekoaien die nu in eigendom zijn van It Fryske Gea. Oorspronkelijk werden deze eendenkooien (even noordelijker ligt er nog een), gebruikt om eenden voor de consumptie te vangen. Tegenwoordig zijn de Van Asperen Einekoaien rustpunten voor de blauwe reiger, buizerd, boomvalk, ransuil en tuinfluiter. Zie ook route 24.

Het terpdorp Morra is enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling is ontstaan. Het dorp kreeg zijn naam omstreeks 1260. De kerk is waarschijnlijk al voor 1230 gesticht. Halverwege de 16de eeuw is zij ingrijpend verbouwd, waarbij zij ook het karakteristieke torentje kreeg. De kerk telt een aantal mooie zerken. Lioessens dat bijna aan Morra grenst en vaak in één adem met het buurdorp wordt genoemd, is geen echt terpdorp. In het westen van het dorp is wel een heuvel, die misschien ooit als terp heeft gediend, maar in het begin van de 17de was deze al niet meer bebouwd.

Uw wandeling eindigt bij het riviertje de Paesens, route 2 leidt u vandaar naar het gelijknamige dorp. De Paesens loopt van Dokkum naar het dorp Paesens, bij de zeedijk. In de middeleeuwen waterde een groot gedeelte van het gebied ten noorden van Dokkum op dit riviertje af. De Paesens is een kronkelend watertje, gevormd door het afvoeren van water naar de Waddenzee en het binnendringen van de zee ver het land in. Rondom de waterloop ontstonden oeverwalcomplexen, die nog steeds prachtig te zien zijn.

Landschapskarakteristiek
De landschappelijke ruimte tussen Morra en Lioessens, een afstand van ongeveer 500 meter, toont een opmerkelijke overgang van het lage weidegebied rond Morra naar het ruim een meter hoger liggende akkerbouwgebied rond Lioessens. De Dijkstervaart, een getemde kwelderslenk, is ongeveer de grens.

Route 33 Dokkum – Nijlân kunt u vanuit Tibma volgen. Route 35 Wierum – Nes, leidt u vanaf de waterloop de Paesens richting Wierum. Ook kunt u route 2 Paesens vanaf de waterloop volgen.

pagina 2

terug naar overzicht