Landschapsbeheer Friesland. Alle Rechten Voorbehouden." /> Historische Wandelpaden - LandschapsBeheer Friesland - Wandelroutes

Wandelroute 48. Zwagermieden–Rinsma Pôlle

Afstand: 3,5 km
Duur: 0,75 uur
Ondergrond: De gehele route loopt over verharde paden en wegen
Honden: Op openbaar terrein zijn honden toegestaan
Geopend: janauri t/m december
Streekverhalen: open pagina
Kaart: geen kaart beschikbaar
Gps: geen gps route beschikbaar
printen: printversie
Bijzondere historische informatie
De Zwagermieden is één van de miedengebieden van de Noordelijke Wouden. Ongeveer duizend jaar geleden vestigden de eerste permanente bewoners zich hier. Zij kwamen uit de kleistreek en trokken via veenriviertjes de veenmoerassen binnen. Met sloten en greppels werd de natte veengrond ontwaterd en zo tot bruikbare landbouwgrond gemaakt. Deze pioniers legden de basis voor de huidige indeling van de dorpsgebieden en de verkaveling in lange stroken. De dorpskernen liggen nu op hogere zandruggen, maar dat is vanaf het begin van de bewoning niet altijd zo geweest. In deze streek schoven de eerste nederzettingen vanuit de nu lager liggende miedengebieden op naar de hogere grond; de zandruggen. In de Mieden vinden we daarom nog sporen van vroegere bewoning zoals oude huisplaatsen en kerkhoven.

Tegen het einde van de Middeleeuwen was de ontginning van het gebied voltooid. Omdat er nog steeds geen veen aanwezig was en de behoefte naar brandstof groeide, werd in de 18e en 19e eeuw turf gewonnen. Verlande petgaten maar ook wijken en kanalen zijn daarvan nog de overblijfselen.

Landschapskarakteristiek
Het gebied van de Zwagermieden heeft een bijzondere ligging, op de overgang van het oudere zand naar het jongere venen kleilandschap. Kenmerkend is de grote openheid van laag gelegen weiland afgewisseld met bosjes en ruige rietvelden van eerdere petgaten. Loopt u verder naar het noorden, over de Petsloot, dan staat u aan de rand van natuurgebied Rinsma Pôlle.

pagina 2

terug naar overzicht