Landschapsbeheer Friesland. Alle Rechten Voorbehouden." /> Historische Wandelpaden - LandschapsBeheer Friesland - Wandelroutes

Wandelroute 37. Reaskuorre - Blauforleat

Afstand: 4 km
Duur: 1 uur
Ondergrond: De hele route loopt over verharde wegen.
Honden: Op openbaar terrein zijn honden toegestaan.
Geopend: januari t/m december
Streekverhalen: open pagina
Kaart: geen kaart beschikbaar
Gps: geen gps route beschikbaar
printen: printversie

Bijzondere historische informatie
Reaskuorre, Roodeschuur, is direct na de aanleg van de de Feansterfeart in 1649 ontstaan. In de vaart werd een sluisje aangelegd voor de waterbeheersing. De turfschippers moesten hier worden geschut voordat ze het Kolonelsdiep (sinds 1945 Prinses Margrietkanaal) konden bereiken. Al vrij snel kwam er een herberg, die tevens dienstdeed als sluiswachtershuis en als winkeltje.

Augustinusga
Augustinusga is één van de acht oude dorpen in de gemeente Achtkarpselen. De kerk in het dorp, waarvan de toren uit de 13de eeuw stamt, is vernoemd naar St. Augustine. De dorpsnaam is hiervan afgeleid. Augustinusga was een belangrijk dorp met drie states van de families Gaickema, Jensma en Siccama. Ook Gerke en Buwe Harkema, de stichters van het Gerkes- en Buweklooster werden in Augustinusga geboren.

Hoewel Augustinusga steeds een agrarisch dorp is gebleven, beschikt dit dorp over enige bedrijvigheid van meer dan lokale betekenis. Een deel hiervan is gevestigd rond de haven bij Blauwverlaat. Oorspronkelijk bestond dit buutschap slechts uit een sluis- en brugwachterwoning, een paar huizen en boerderijen, een café en een bakkerij. Na de oorlog vestigden zich ten zuiden van het Prinses Margrietkanaal enkele bedrijven.

Landschapskarakteristiek
Het Aardrijkskundig woordenboek der Nederland beschrijft A.J. van der Aa (1792 – 1857) de oude grietenij Achtkarspelen als volgt: “De landerijen dezer grietenij zijn meestal zandige bouwlanden, die echter wel bemest zijnde, goede vruchten geven. Ook vindt men vooral in het oostelijke gedeelte, goed weiland, alsmede vele hooilanden; in het midden der grietenij lage, en in het zuidelijkste gedeelte hooge veenen. Men heeft er veel klein wild, zoals hazen en patrijzen.” Het is nog steeds een prachtig gebied.pagina 2

terug naar overzicht