Landschapsbeheer Friesland. Alle Rechten Voorbehouden." /> Historische Wandelpaden - LandschapsBeheer Friesland - Streekverhalen

StreekverhalenKerk en Commune in Engwierum inzender: S. Zijlstra-Delfstra te Engwierum

De stichting “De Commune” te Engwierum, is een unicum in Nederland. Deze stichting werd in 1797 opgericht. In 1795 werd mede door de Franse overheersers een extra belasting geheven op kerkelijke goederen. Misschien mede als wraak op de protestanten die de roomse moederkerk hadden verlaten. Toen zij in 1797 eenzelfde maatregel wilden nemen, hebben 10 ingezetenen van Engwierum voor eigen rekening het kerkelijk land gekocht. In het oprichtingsboek staat ”Boek der anotatiën van 6 pondematen land gekogt om te dienen tot godsdienstige einden oor den dorpe Engwierum 1797”. Door de jaren heen hebben de communeleden heel wat bijgedragen aan de Hervormde Kerk van Engwierum. Eenmaal per jaar komen de leden, het gaat steeds van vader op zoon, bij elkaar in Friesland.

lees meer >