Landschapsbeheer Friesland. Alle Rechten Voorbehouden." /> Historische Wandelpaden - LandschapsBeheer Friesland - Uw streekverhaal op onze website

Uw streekverhaal op onze website

Eigen verhaal op site Historische Wandelpaden

Het project wil de inwoners van Noordoost-Friesland graag betrekken bij de Historische Wandelpaden. Bewoners aan en rond de wandelpaden worden opgeroepen hun persoonlijke verhaal op deze site te plaatsen. Juist de lokale geschiedenis en persoonlijke verhalen geven een wandelpad een uniek profiel.  Dus mail uw streekverhalen en lever er een fraaie foto of illustratie bij.

Waar gaat het om? Trotse verhalen over het historische pad zelf, de monumentale boerderij of het streekeigen erf, het dorp, de kerk, bijzondere mensen die er leven en geleefd hebben, etc. Kortom, verhalen die de directe omgeving rond het wandelpad zijn karakteristiek geven en bepalend zijn voor het cultuurhistorische aanzien. Die verhalen worden geplaatst onder de rubriek Streekverhalen, tezamen met foto’s, kaarten en illustraties. Deze verhalen kan men als particulier aanleveren, maar ook als stichting, dorpsbelang, kerkbestuur, historische kring en overige geïnteresseerden in regionale geschiedenis en mondelinge overlevering.

Hoe gaat dat in zijn werk?
Er zijn geen kosten aan verbonden. Bestaand of nieuw materiaal kan worden gemaild naar info@historischepaden.nl  Per wandelpad wordt een link aangemaakt voor de bijbehorende streekverhalen. Per klik volgt het complete verhaal.

Bij de aangeleverde informatie en publicaties plaatsen we een bronvermelding of de naam de schrijver/inzender. Ook is een link mogelijk naar een andere site voor meer informatie. Men kan ook wijzen op leuke links van sites die qua informatie prima aansluiten bij de doelstelling: een interessant en streekeigen informatieplatform per wandelpad. Bent u enthousiast over deze opzet of kent u iemand die dat zou kunnen zijn, doen dan mee en plaats uw verhaal op onze site.

Voor meer informatie over de Historische Wandelpaden en een overzicht van het netwerk, kan men via de contactpagina contact opnemen.